RTP4MF - Portable Radio Telephone

From Evolution-plugins
Jump to: navigation, search
RTP-4MF-S
Schetch.jpg
Schema electrica RTP-4FM


Caracteristici tehnice

 • Numar de canale: 6
 • Ecart minim intre canale : 25 kHz
 • Ecart maxim intre canale externe : 800 kHz
 • Impedanta antena : 50 ohmi
 • Dimensiuni : 245 x 85 x 55 mm
 • Greutate : 0.9 Kg
 • Greutate cu baterii : 1.2 Kg
 • Tensiune de alimentare : 12V
 • Variatii admise pentru tensiunea de alimentare : 10 - 14.4 V
 • Consum maxim
- receptie cu squelch 25 mA
- emisie 300 mA
 • Putere de RF : 0.5 W
 • Stabilitate de frecventa : +/- 11x10-5
 • Deviatia max de frecventa : +/- 5 kHz
 • Caracteristica de frecventa : 300 - 3000 Hz
 • Distorsiuni maxime : 10%
 • Nivel de intrare microfon : <= 400 mV
 • Zgomot : <= -40 dB
 • Radiatii parazite
- armonici 20 mW
- alte radiatii 2 mW
 • Temperaturi de lucru -40 - +55 C

Receptor

 • Sensibilitate 0.8 mV
 • Selectivitate 78 dB
 • Intermodulatie 67 dB
 • Distorsiuni max 10%
 • Putere AF 100-200 mW
 • Atenuare 70 dB
 • Radiatie parazita 0.01 mW
 • Caracteristica AF 300-3000 Hz

Module

Unit400.jpg

Unit500.jpg


Interconectari module

Interconect.jpg

Tensiuni pe tranzistori

 EBC
100.550.04
200.040.64
36.376.768.70

Trans-Cc.jpg